070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

In de media


Expertbijdrage voor het tijdschrift Binnenlands Bestuur

In februari 2023 publiceerde het tijdschrift Binnenlands Bestuur een artikel over de resultaten van een enquête onder gemeenteambtenaren. Hoe houd je het hoofd boven water nu veel mensen een steeds hogere werkdruk ervaren? Als vervolg op de onderzoeksresultaten werden drie coaches gevraagd naar wat zij zien als mogelijkheden om met die werkdruk om te gaan.
Ook ik werd, als ambtenarenspecialist, naar mijn visie gevraagd. In het gesprek met de journalist bleek dat ik, vergeleken met de twee collegacoaches, andere accenten legde. Lees het artikel.

 

Interview 50+ departementaal netwerk Young@Heart
In 2014 werd ik geïnterviewd door het netwerk Young@Heart, in de serie Portretten van 50-plussers met pit. Het netwerk is actief binnen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. Doel is bevorderen dat 50+ medewerkers plezier in het werk hebben en houden - en dat de twee departementen plezier aan hen blijven beleven. Lees het interview.


Nieuwsbrief Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Tijdens het event APK voor je loopbaan (2014) gaf ik een serie workshops over de verschillende generaties op de werkvloer. Lees het artikel over één van mijn workshops.
 

Nieuwsgierig naar wat Ervaren Ambtenaren voor u kan betekenen?
Maak vrijblijvend kennis