070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


My my my generation
Tijdens APK voor je loopbaan krijgen EZ’ers in Utrecht, Zwolle, Eindhoven en Den Haag workshops en tips die hen flexibeler inzetbaar moeten maken op de arbeidsmarkt, al dan niet intern. Ze leren (opnieuw) solliciteren, netwerken, hun ‘talent pitchen’ en de kracht van hun generatie kennen. EZ-nieuws bezocht de eerste APK voor je loopbaan - afgelopen donderdag in Utrecht - en volgde verschillende workshops.

Wat is de kracht van jouw generatie?
Josien Sneek waarschuwt aan het begin van haar workshop: ‘Vandaag gaan we in hokjes denken.’ Het zijn de hokjes van de generaties. Een generatie is een leeftijdsgroep binnen een bandbreedte van 15 jaar. Elke generatie heeft zijn eigen kracht en valkuilen. Dat is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, verzekert Sneek ons.

Waarschuwing
Die waarschuwing is nodig, want de oefeningen die we krijgen, roepen behalve bijval ook enige weerstand op. We moeten bijvoorbeeld kaartjes met kwalificaties als ‘bescheiden’ of ‘multitasking’ bij de verschillende generaties leggen. ‘Ik ben helemaal niet bescheiden’, reageert een deelnemer. Ze behoort tot Generatie X – geboren tussen 1955 en 1970. Die is behalve bescheiden, overigens ook flexibel en zelfredzaam. Het zijn betrouwbare doorzetters die veel verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Volgens Sneek zijn er best uitschieters en ligt het een beetje aan je plek in het gezin bij welke generatie je hoort. Maar grosso modo gelden voor generaties bepaalde kenmerken. De Protestgeneratie, geboren tussen 1940 en 1955, heeft bijvoorbeeld kenmerken als ‘stabiel en loyaal’, ‘strategische blik’, ‘delen kennis en ervaring’ en ‘realiteitszin’. Uit de oefeningen blijkt dat het makkelijker is de kenmerken van een andere generatie dan die waar je zelf toe behoort, te benoemen.

Schaduwkant
Waarom is het belangrijk om de kracht van je generatie te kennen? Volgens Sneek is er ook een schaduwkant, de valkuilen die horen bij de sterke kanten. De Protestgeneratie heeft bijvoorbeeld de neiging om haar eigen behoeftes ondergeschikt te maken aan het team of de organisatie. Bij Generatie X kan ‘ervaringsconcentratie’ optreden. Hun werk ‘verkokert’. Ze worden heel goed op één gebied, waardoor ze minder goed inzetbaar zijn op andere plekken. Als je dat weet, kun je er wat aan doen.
Alle generaties hebben volgens Sneek wat betreft hun loopbaan een ‘taak’. Voor de Pragmatische generatie – geboren tussen 1970 en 1985 – is presteren op het werk belangrijk. Zij moeten bijvoorbeeld oog blijven houden voor het plezier van werken en de balans tussen werk en privé bewaken. De Protestgeneratie, de babyboomers die binnenkort met pensioen gaan, moet ‘doelen bepalen voor de laatste fase van het werkzaam leven’.

Auteur: Petra Merkx
Bron: (interne) nieuwsbrief Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 26 maart 2014

PS De titel van dit bericht refereert aan de popsong My generation (1965) van The Who. Wil je dit lied horen en zien? Bekijk dan het filmpje.
Tip: let vooral niet teveel op de zin ‘I hope I die before I get old’ ...