070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Loopbaanbegeleiding


Een loopbaanbegeleidingstraject is dé oplossing wanneer een medewerker vastloopt in zijn werk. Ook als u wilt inspelen op toekomstige veranderingen of werknemers wilt stimuleren in hun duurzame inzetbaarheid, is individuele loopbaancoaching de best passende aanpak.
 

Persoonlijke loopbaanbegeleiding

Ervaren werkers hebben soms moeite om met veranderingen in uw organisatie mee te gaan. Ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een werknemer niet goed functioneert: de werkrelatie met een (jongere) leidinggevende, persoonlijke redenen of werkdruk.
Een misverstand is dat coaching alleen passend is bij problemen. Het is ook een uitstekend preventief instrument en kan daarom in elke fase van de loopbaan worden ingezet.
Het is een manier om potentieel te ontwikkelen, waardoor een medewerker beter functioneert. Zo stijgt de kwaliteit van zijn werk en dat komt niet alleen de medewerker, maar ook de organisatie ten goede.

Persoonlijke loopbaanbegeleiding

Inhoud en opbrengst van een loopbaanbegeleidingstraject

Na een intakegesprek om vraagstelling en doelstelling helder te krijgen, volgt een offerte met looptijd en plan van aanpak. Opzet en inhoud zijn afhankelijk van de situatie. Een traject is resultaatgericht. Er is aandacht voor de wensen en mogelijkheden van een medewerker, met altijd als context duurzame inzetbaarheid voor de rest van de loopbaan.
Ervaren werkers hebben geen coach nodig om ze te vertellen wat ze moeten doen – ze zijn uitstekend in staat om dat zelf te bepalen. De kracht van een individueel loopbaanbegeleidingstraject ligt in het stellen van de juiste vragen. Zo wordt de medewerker zich bewust van de mogelijkheden die hij heeft en komt in beweging.
Met de juiste coaching kan ook een ervaren werker plezierig en succesvol blijven werken. U investeert in ontwikkelmogelijkheden en werkvermogen van uw medewerker.
Wat ook de reden is dat u kiest voor loopbaanbegeleiding, een traject is altijd maatwerk. Passend bij de persoon wordt gekozen voor een coachingsvorm en –stijl die zorgt voor maximaal resultaat. U ziet dat terug in meer flexibiliteit en veranderingsbereidheid bij uw werknemer. Hij toont meer wendbaar- en weerbaarheid. Uw medewerker ervaart meer werkplezier, u krijgt er meer productiviteit voor terug.

Coaching Monitor: instrument dat de effectiviteit van coaching inzichtelijk maakt

Met de Coaching Monitor worden coachtrajecten gemonitord en de resultaten gemeten. Door het formuleren van heldere doelstellingen en het meten van de vooruitgang via gestandaardiseerde, gevalideerde vragenlijsten worden de eindresultaten inzichtelijk.
Ook is het mogelijk om derden bij het coachtraject te betrekken voor 360-graden feedback en peer-evaluaties. Hierdoor wordt niet alleen de mening van coachklant en coach in kaart gebracht, maar ook die van andere personen, bijvoorbeeld een leidinggevende of een team.
De monitor is een initiatief van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches*. Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal beroepscoaches, wetenschappers en web developers. Daarbij is uiterste zorg besteed aan beveiliging en privacy, zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Werknemers worden begeleid door een professionele coach

Werknemers worden begeleid door een professionele coach

De grote toename van coaches leidt ertoe dat mensen niet meer weten hoe zij een professionele en een zelfbenoemde coach onderscheiden. Ik ben lid van de grootste Nederlandse beroepsvereniging voor coaches: NOBCO*. Samen met ICF Netherlands* publiceerde de NOBCO het whitepaper Coaching in een intransparante markt.
Dit paper geeft het aan wat coaching is en wat een professionele coach typeert. De organisaties geven inzicht in het maatschappelijke belang van professionele coaching en de huidige kennis over de effectiviteit van coaching. Ontdek de samenvatting van het whitepaper.

 

Praktische zaken

Begeleiding vindt plaats in nauw overleg met de werkgever, net als de mate van rapporteren over de voortgang. Vanzelfsprekend met inachtname van de privacy.
Een coachgesprek kan buiten de reguliere kantooruren plaatsvinden. Dat geeft meer flexibiliteit voor medewerker en organisatie. E-coaching (online coaching) biedt 100% flexibiliteit.
Bij grote opdrachten maak ik gebruik van het bedrijf 50+ Carrière. Deze landelijke netwerkorganisatie bestaat uit 25 coaches, gespecialiseerd in de begeleiding van ervaren medewerkers.
Individuele coaching is uitstekend te combineren met groepsgerichte trainingen en workshops.
Natuurlijk kunt u bij Ervaren Ambtenaren rekenen op een deskundige en professionele coach die zorgt voor haar vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Mijn tientallen jaren werkervaring binnen de overheid en de begeleiding van meer dan duizend ervaren medewerkers garanderen dat uw werknemer zich herkent in een gelijkwaardige sparringpartner – een belangrijke voorwaarde voor een succesvol loopbaanbegeleidingstraject.

Kies voor professionele begeleiding
Vraag een oriënterend gesprek aan

* Beroepsorganisaties voor coaches

NOBCO: Nederlandse organisatie van beroepscoaches
ICF Netherlands: de Nederlandse vertegenwoordiging van de International Coaching Federation