070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Van Werk Naar Werk


Komen uw ervaren medewerkers door veranderingen in de organisatie in een Van Werk Naar Werk-traject? Neem op een goede manier afscheid en geef hen de beste mogelijkheid om nieuw werk te vinden.
 

Ook bij de overheid is veranderen iets dat constant is. Een reorganisatie, fusie of bezuiniging heeft gevolgen voor uw mensen die, al dan niet vrijwillig, in een Van Werk Naar Werk-traject belanden. Kies niet voor een willekeurig bureau dat outplacement aanbiedt. Schakel een expert in die thuis is in de overheidssector én weet wat ervaren werkers nodig hebben om succesvol passend werk te vinden.


Een Van Werk Naar Werk-traject gaat niet vanzelf
Een intensief en persoonlijk traject begeleidt uw medewerkers naar een nieuwe baan. Ze worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen (werk)toekomst.
Ander werk vinden, gaat niet vanzelf - dat vraagt om inzet en commitment. Een kennismakingsgesprek verkent dit. Alleen mensen die bereid zijn om hard te werken, komen in aanmerking voor een begeleidingstraject.
 


Wat houdt een Van Werk Naar Werk-traject in?
Een effectief traject is altijd maatwerk, maar ziet er globaal als volgt uit:

 1. Reflectie
  De ervaring leert dat het belangrijk is dat mensen het verlies van hun baan goed verwerken, zodat ze ruimte maken voor een nieuwe start. Pas daarna zijn ze in staat om met energie en zelfvertrouwen hun verdere loopbaanpad vorm te geven.
  De loopbaan wordt onder de loep genomen. Waar staat de medewerker nu, wat ging hieraan vooraf en waar wil hij naar toe? Belangrijk is het onderzoek naar de eigen drijfveren.
 2. Focus
  De medewerker brengt zijn kwaliteiten, verwachtingen en aandachtspunten in kaart. Wat is zijn ambitie? Met dit pakket ontstaat zicht op de werkkansen en -mogelijkheden voor uw medewerker.
 3. Arbeidsmarkt
  Als de zoekrichting duidelijk is, start de arbeidsmarktbenadering. Uw medewerker verkent het deel van de arbeidsmarkt dat het meest kansrijk is. Hij wordt ondersteund in het maken van een modern cv en een goed LinkedIn-profiel. Netwerk- en sollicitatievaardigheden worden geoptimaliseerd.


Contact met de werkgever
Begeleiding vindt plaats in nauw overleg met u als werkgever. Ook de mate van rapporteren over de voortgang gebeurt in overleg. Altijd met inachtname van de privacy van de werknemer.

Faciliteer uw ervaren medewerkers optimaal naar ander werk
Met tientallen jaren expertise binnen de overheidssector en ervaring in de begeleiding van meer dan duizend oudere werknemers, zijn uw medewerkers bij mij in goede handen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Ik kom graag bij u langs.

________________________________________________________________________________

"In verband met een reorganisatie kon ik gebruik maken van een vrijwillig Van Werk Naar Werk-traject. Via mijn werkgever ben ik terechtgekomen bij Josien Sneek. Dit was een schot in de roos en zij heeft mij veel gebracht. Haar expertise, mensenkennis, inlevingsvermogen en positieve mindset hebben mij geholpen om inzicht te krijgen, zowel op werkgebied als over mijzelf. Door middel van opdrachten is veel duidelijk geworden waar mijn krachten en kwaliteiten liggen.
Heel waardevol om, samen met Josien, met jezelf aan de slag te gaan en soms heel verrassend wat je leert over jezelf, je kan meer dan je denkt! Ik kan haar iedereen aanbevelen."

E. van Vliet, medewerker administratiekantoor

Kies voor professionele begeleiding
Vraag een oriënterend gesprek aan