070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Vaak gestelde vragen over coaching


Wat is coaching?
Coaching is een vorm van professionele begeleiding. De basis is een gelijkwaardige relatie tussen de coachklant die iets wil veranderen of onderzoeken en de coach die hierbij ondersteunt. De coachvraag en de door de coachklant gekozen doelen staan centraal.
Als coach zet ik mijn kennis en ervaring in om u zo goed mogelijk te begeleiden. Van u verwacht ik dat u met een open mind de coaching tegemoet treedt en inspanning levert om dit te laten slagen
Ik ga ervan uit dat u zelf het beste weet wat goed voor u is en dat u, op basis van uw eigen afweging, kiest wat u wilt.

Wanneer kies ik voor een psycholoog en wanneer voor een coach?
Coaching en therapie hebben allebei gedragsverandering als doel. Maar de uitgangspunten zijn verschillend.
Een coach helpt bij het verbeteren van bepaalde levenssituaties: meer balans, persoonlijke ontwikkeling of beter omgaan met stress. De insteek is oplossingsgericht, activerend en gericht op de toekomst.
Een psycholoog helpt bij psychische problemen en bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Hier ligt vaak meer nadruk op inzicht in dieperliggende patronen vanuit het verleden. Een therapeutisch traject bij een psycholoog duurt meestal ook langer dan een coachingstraject.
Bij matige tot ernstige problematiek (bijvoorbeeld verslaving, belemmerende angstklachten of depressie) raad ik aan om psychologische hulp te zoeken.

Wat is er nodig om coaching te laten slagen?
Om coaching succesvol aan te kunnen gaan, zult u bereid moeten zijn uzelf (figuurlijk) bloot te geven. Soms betekent dit dat u er niet aan ontkomt om de confrontatie met uzelf aan te gaan.
Coaching kost u tijd en moeite – u moet er iets voor doen. Voor coaching moet u (mentaal) fit zijn en bereid zijn uzelf te ontwikkelen. Deze bereidheid om te leren, is essentieel. Eén ding is zeker: het zal u energie kosten, maar ook nieuwe energie opleveren!

Hoe wordt de coachrelatie geregeld?
Een coachrelatie heeft als basis wederzijdse vrijwilligheid. Dat betekent niet dat coachen en gecoacht worden vrijblijvend is. Vooraf maken we een aantal afspraken, bijvoorbeeld over het resultaat, de rol van coach en coachklant, ieders verantwoordelijkheid en de werkwijze. Daarnaast leggen we enkele zakelijke aspecten (zoals frequentie en kosten) vast. Dit alles wordt geregeld in werkafspraken die beide partijen ondertekenen.

Hebt u andere vragen over coaching?
Ik beantwoord ze graag