070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Positieve psychologie


Ervaren Ambtenaren werkt vanuit de wetenschappelijke en sociale stroming van de positieve psychologie. Hierin staan welbevinden en optimaal functioneren centraal. Het gaat daarbij aan de ene kant om mensen - als individu en in relatie met anderen - en aan de andere kant om organisaties en samenleving.
 

Bent u benieuwd hoe training en coaching vanuit positieve psychologie uzelf, uw team of uw organisatie ondersteunt om te floreren?
Laten we dit samen verkennen!

Wat is positieve psychologie?

De positieve psychologie is als jonge wetenschap deel van een lange traditie van vragen over levenskunst. Uitgangspunt is niet het traditionele disfunctioneren, maar de eigen kracht, zingeving en behoefte van elk mens. Hoe kunnen we het beste uit onszelf en de ander halen?  Grondleggers Martin Seligman en Mihály Csíkszentmihályi benoemen als onderwerp:
• positieve ervaringen als geluk, hoop en liefde
• positieve eigenschappen als vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid
• positieve organisatie: hoe organisaties een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.
 

Wat is positieve psychologie?

De betekenis van positieve psychologie voor organisaties en mensen

Positieve psychologie richt zich op de voorwaarden waardoor mensen in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en tot bloei te komen, te floreren. Floreren gaat om welzijn, optimaal functioneren en het versterken van veerkracht. Mensen die floreren, hebben minder last van negatieve stress en burn-out, presteren beter en halen meer voldoening uit hun werk.

Organisaties hebben veel baat bij het inzetten van positieve psychologie. Deze draagt bij aan gelukkiger medewerkers die meer uit zichzelf willen halen en zichzelf beter kunnen ontwikkelen. Die ontwikkelbehoefte is niet alleen een onderdeel van de bekende piramide van Maslow. Ook zien veel medewerkers deze mogelijkheid als een belangrijke drijfveer om bij een organisatie te blijven óf voor een specifieke organisatie te kiezen in de sollicitatieprocedure. Een belangrijk gegeven bij de krappe arbeidsmarkt die voorlopig nog wel een tijd zal aanhouden.

Werken met sterke kanten

Sterke kanten zijn positieve karaktereigenschappen die impact hebben op hoe je denkt, voelt en je gedraagt. Mensen die er meer gebruik van maken, scoren hoger op zelfvertrouwen, welbevinden, het ervaren van competentie en het realiseren van doelen.
Het mooie aan sterke kanten is dat ze ontdekt, geleerd, geoefend en uitgebouwd kunnen worden. En dat iedereen sterke kanten heeft, al zijn deze en de samenstelling hiervan per persoon verschillend. Ontdek in de video wat er misgaat als niet sterke, maar zwakke kanten ontwikkeld moeten worden!

De moraal: stuur een konijn nooit op zwemles!

Psychologisch kapitaal

Psychologisch kapitaal

Dit bijzondere kapitaal bestaat uit optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen. Iedereen heeft deze positieve eigenschappen al (een beetje) in zich én je kunt ze verder ontwikkelen. Door je psychologisch kapitaal te vergroten, neem je zelf weer de leiding.
Met meer hoop en optimisme ga je niet bij de pakken neerzitten, maar aan de slag. Door veerkracht kun je bij tegenslag ook weer terugveren en zelfs groeien. Als mensen meer zelfvertrouwen hebben, zitten ze lekkerder in hun vel en bereiken ze meer.

Zingeving

Betekenis geven aan je leven, zingeving, is een belangrijke voorwaarde voor welbevinden en veerkracht. Zingeving vinden we zowel intern als extern:
* intern in onze gedachten en reflecties
* extern in onze verbondenheid met anderen, goede doelen en spiritualiteit.

Er is steeds meer bewijs dat zingeving belangrijk is voor ons welbevinden en onze kwaliteit van leven. Wetenschappers stellen de volgende formule voor: Geluk + Zingeving = Welbevinden.

Het zoeken naar een zinvol leven kent vier menselijke basisbehoeften.
1. Behoefte aan een doel (purpose)
Doelgerichtheid is het hebben van plannen voor de toekomst en het idee dat je leven richting heeft. Dit betekent dat wat er nu gebeurt, betekenis krijgt door de relatie met toekomstige gebeurtenissen. Het steven naar die gebeurtenissen geeft mensen richting aan het heden.

2. Behoefte aan waarden
Deze behoefte zorgt voor het idee van positiviteit in ons leven en rechtvaardigt al dan niet ons gedrag. Waarden stellen ons in staat te bepalen of gedragingen goed of fout zijn. Victor Frankl, neuroloog en psychiater, maar vooral bekend als overlever van de Holocaust, stelde dat waarden de belangrijkste bijdrage leveren aan de zin van het leven.

3. Behoefte aan het idee van effectiviteit
Deze behoefte komt terug in de vraag: kun je een verschil maken in het leven? Als je leven een doel heeft en waarden kent, maar geen effectiviteit, is dat tragisch. Je weet dan wel wat gewenst is, maar je kunt er niets aan doen om dat voor elkaar te krijgen.

4. Behoefte aan een eigenwaarde
Deze behoefte kun je individueel, maar ook samen nastreven:
* individueel door redenen te vinden om jezelf te overtuigen dat je een goed en waardevol mens bent of door jezelf positief met anderen te vergelijken
* gezamenlijk door deel te zijn van een groep of categorie mensen die je als waardevol ziet.

Hoe ik werk met positieve psychologie

Hoe ik werk met positieve psychologie

Ik ben opgeleid om te werken met de kennis en praktische interventies uit de positieve psychologie. Voor mij als trainer en coach betekent dit dat ik mensen bekrachtig om zélf de regie te nemen over hun werk, loopbaan en leven.
* Door het vergroten van optimisme en hoop krijgen mensen een meer positieve kijk op hun mogelijkheden en hun eigen kunnen.
* Door het gebruiken en versterken van veerkracht zijn mensen beter in staat om bij tegenslag er het beste van te maken.
* Als mensen merken wat ze zelf al kunnen en een meer vriendelijke houding naar zichzelf aannemen, groeit het zelfvertrouwen.

 

Bent u benieuwd hoe training en coaching vanuit positieve psychologie uzelf, uw team of uw organisatie laat floreren?
Laten we dit samen verkennen!