070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Referenties training


In de afgelopen jaren maakten al meer dan duizend mensen kennis met de trainingen en workshops van Ervaren Ambtenaren. Bekijk en lees wat hun ervaringen zijn.
 

Josien kan echt ondersteuning bieden bij de oudere werknemer. En ze komt uit de overheidswereld – dat was voor mij een pre.
Catharina de Ruiter, afdelingshoofd, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bekijk de video hieronder)


 

Josien ken ik als begeleidster van workshops en bijeenkomsten. Ze kan uitermate boeiend, deskundig en inspirerend vertellen over bijvoorbeeld het omgaan met mensen uit verschillende generaties, hoe je dicht bij je diepste (loopbaan)wensen komt en welk soort keuzes er te maken zijn. Josien verzorgde voor het Directoraat-Generaal Politie een workshop rondom het thema Kiezen. Vertellende over haar eigen ervaringen en heel toegankelijk gebruik makend van (vak)literatuur en (levens)kunst, wist ze zomaar zo'n 30 mensen aan het denken te zetten. En dat vind ik knap!
Klaas van der Leeuw, senior adviseur HRM, Ministerie van Justitie en Veiligheid


Ik heb Josien tijdens een workshop aan de VVAO leren kennen als een prettige en doortastende persoonlijkheid, to the point in haar benadering met gebruikmaking van speelse elementen om talenten van anderen zichtbaar te maken en te houden.
Fenna ter Meulen, webredacteur en tekstschrijver, VVAO (vereniging van vrouwen met een hogere opleiding)
 

Josien heeft bij Delta Lloyd tijdens een experience programma (40+) een uitdagende presentatie gehouden met trigger momenten.
Gé van Goch, accountmanager, coach en trainer, Delta Lloyd Groep

Josien gaf aan medewerkers van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging twee interactieve workshops over generaties. Op een levendige manier liet ze ons de kenmerken ontdekken van de 5 generaties die nu op het departement werkzaam zijn. Ze nam ons mee in de thema’s die bij elk van hen spelen en hoe deze zich vertalen naar loopbaanontwikkeling. Trefwoorden van de workshops: eyeopeners, inspirerend, speels en waardevol.
Patricia Reudink, adviseur P&O Directie Personeel & Organisatie, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Josien heeft voor ons een tweetal werkconferenties begeleid over het onderwerp nautische veiligheid Noordzee. Ze heeft zich goed ingelezen en initiatieven genomen om vooraf te overleggen met de organisator en de sprekers. Daarbij kwam ze met ideeën over hoe met de deelnemers aan de slag te gaan. Josien stelde zich soepel op ten aanzien van de wensen van de opdrachtgever. Bij een groep sloeg de werkwijze, geheel in tegenstelling tot de verwachtingen, niet goed aan. Ter plekke bedacht ze aanpassingen, die naar tevredenheid konden worden ingezet. De werkconferenties fungeren als een goede basis om verder mee te werken.
H. Kock, senior beleidsmedewerker Directie Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Water

Mocht Josien ontmoeten in een (te) korte workshop. Binnen een half uur had ze 14 kritische deelnemers aan het werk/denken gezet. Dat was kort en effectief, met veel aanknopingspunten voor een succesvol vervolg. Aanrader!
Esther Enning, Import Staff, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
PS Esther gaf een bijzonder vervolg aan deze workshop. Ontdek haar indrukwekkende verhaal in het blog Werkgeluk? Voor meer dan een zesje heb je lef nodig.


Uit evaluaties van deelnemers
Je draagt de inhoud - Uitnodigend om mee te doen - Humor - Creatief - Met passie gebracht - In korte tijd weet je een sfeer neer te zetten waardoor je met relatief vreemden vertrouwelijk kunt werken - Door Josien ontspannen en gestructureerd begeleid.

40+ loopbaan
Verhelderende beeldvorming - Als je bij deze doelgroep hoort, moet je zeker gaan - Je leert er veel over jezelf en over anderen - Geeft een andere en positieve kijk op je leeftijd in relatie tot het werk - Een training die voorbij vliegt vanwege de speelse en inspirerende benadering - Erg leuk om met collega’s van dezelfde leeftijdscategorie samen te zijn en dit mee te maken.

Generaties
Herkenbaar -Leerzaam om meer te weten over de verschillende generaties en hun kenmerken en goed om hiermee rekening te houden, zowel in het werk als privé - Verrassend - Nodig voor alle generaties!

Talentontwikkeling
Boeiend - Energiegevend - Waardevol - Had dit niet willen missen - Enorm verrijkend voor het zelfbeeld en het perspectief, vooral in het werk - De luxe om aan jezelf te werken en daarbij stil te staan: dat verhoogt zeker het werkplezier.
 

Wilt u weten wat uw organisatie kan bereiken met een training of workshop van Ervaren Ambtenaren?
Ik kom graag bij u langs voor een gesprek