070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Tarieven


Loopbaanbegeleiding
Voor individuele coachingstrajecten maak ik graag een offerte op maat. De basis hiervoor zijn de tarieven die bij werknemers staan vermeld. Daarnaast breng ik kosten in rekening voor:

•    kennismakingsgesprek met leidinggevende en/of HRM-functionaris, in aanwezigheid van de werknemer;
•    afrondend gesprek met leidinggevende en/of HRM-functionaris, in aanwezigheid van de werknemer;
•    tussenrapportage en eindrapportage. Beide schriftelijke rapportages vinden altijd plaats met inachtname van de privacy van de werknemer.
 

Van Werk Naar Werk-trajecten
De looptijd van een traject varieert van 3 tot 6 maanden.
De kosten van een traject worden bepaald door uw begeleidingsvraag en budget. Alles wat ik doe, is maatwerk. Graag maak ik voor u een passende offerte.


Trainingen en workshops
De kosten zijn afhankelijk van uw wensen, de reiskosten en reistijd. Graag bespreek ik met u wat uw wensen zijn. Op basis hiervan maak ik graag een passende offerte.


Facturering bij aanvang van het traject of voorafgaand aan de training of workshop.
Ervaren Ambtenaren is vrijgesteld van het in rekening brengen van btw.

 

 

Maak gebruik van de expertise van Ervaren Ambtenaren
Geef uw organisatie meer productiviteit en nieuwe energie