070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Voordelen e-coaching


Onderzoek laat zien waarom e-coaching het coachproces versnelt en versterkt
 

Tilburg University deed onderzoek naar de effecten van e-coaching. Dit werd gedaan met een uitgebreide literatuurstudie en de praktijkervaring van ruim honderdvijftig coaches en klanten. Hieruit kwamen belangrijke ‘ingrediënten’ van e-coaching naar boven.

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende vormen?
* Coaching via telefoon of video
Coaching vindt plaats via gesprekken. U bent op uw eigen locatie, de coach is dat ook. Op een afgesproken tijdstip bespreken we de coachvragen. Tussen de afspraken door werkt u aan uw doelen en daarop reflecteert u in de gesprekken.
 

Voordelen van synchrone coaching
De voordelen zijn vergelijkbaar met die van face-to-face contact:
•    er is een levendig gesprek waarin u en de coach direct kunnen reageren. Doordat je elkaar hoort en/of ziet, verloopt het gesprek natuurlijk. Er is tijd om onderwerpen uit te pluizen. Bij video kun je, net als in een gewoon gesprek, dingen vóórdoen en laten zien;

•    de praktijk laat zien dat de fysieke afstand niet ten koste gaat van de openheid in het coachcontact. Omdat u zich als coachklant veilig voelt in uw eigen huis, zult u gemakkelijk(er) open zijn over wat u bezig houdt. Gevoelens van schaamte bijvoorbeeld kunnen minder groot zijn;

•    synchrone coaching gaat op afspraak: het gesprek wordt gepland. Daarmee zorgen de gesprekspartners ervoor dat ze de tijd nemen en aandacht geven aan het gesprek.
 

Nadelen van synchrone coaching
Een van de nadelen is dat je het niet op elk gewenst moment kunt doen. De agenda van coachklant en coach moeten op elkaar worden afgestemd. Soms zijn mensen wat terughoudend om via video met hun coach in gesprek te gaan, omdat het ze onpersoonlijk lijkt. Ook kunnen coachklanten opzien tegen de techniek die je nodig hebt.

* Coaching via berichten
Kenmerkend voor asynchroon coaching zijn de berichten die u als coachklant schrijft. U reageert op vragen en opdrachten. Die zijn bijvoorbeeld bedoeld om u te helpen te reflecteren op uzelf en uw sterke kanten, om plannen uit te werken of acties te evalueren en vooruitgang te registreren.


Voordelen van asynchrone coaching
Voordelen zijn:
•    omdat klant en coach elkaar niet kunnen zien, is er geen ‘ruis’ door social talk of sociaal wenselijk gedrag. Zo komt er meer ruimte voor diepgang en raakt de coaching sneller tot de kern;

•    omdat het coachproces via schrijven gebeurt, hebt u tijd om na te denken over uw reactie. Vragen van de coach kunt u laten bezinken. Zo ontstaat een reflectieproces dat u helpt om meer inzicht te krijgen in uw dilemma’s of patronen. Deze intensieve aandacht brengt met zich mee dat mensen beter 'bij de les' blijven. De berichten worden bewaard in de online leeromgeving. Zo kunt u de communicatie met de coach op een later moment nog eens rustig nalezen;

•    het is mogelijk om vaker coachcontact te hebben, bijvoorbeeld diverse keren per week. Zeker als er een urgente kwestie is, kan dat prettig zijn. Omdat er meer contact is, ontstaat een levendige interactie, met veel terugkoppelings- en feedbackmomenten. Als coachklant kunt u per keer kleinere stappen zetten. Oefeningen worden opgesplitst in delen, waardoor er meer kans is dat een taak lukt. U merkt vaker succes, wat enorm motiveert;

•    al schrijvende worden gedachten geordend. Schrijven en herformuleren zorgt ervoor dat u afstand neemt van een situatie, net als van de daarbij horende gevoelens en gedachten. Dit werkt stimulerend en motiverend. Door te schrijven over een situatie brengt u deze van binnen naar buiten (op het beeldscherm). Bij het typen verschijnt het verhaal van uw belevingswereld direct voor uw ogen. Het spiegelende effect zorgt voor afstand en heeft een therapeutische werking;

•    u kiest zelf wanneer het schrijven u het beste uitkomt: overdag, ’s avonds, thuis, op het werk, tijdens een reis of op vakantie. Het kan ook direct na een ervaring, een pieker- of reflectiemoment. Dit geeft meer flexibiliteit.

Nadelen van asynchrone coaching
Een nadeel kan zijn dat u intensiever met de coaching bezig bent. Meestal is de afspraak om binnen een paar dagen op berichten te reageren. Soms missen coachklanten het persoonlijke contact, ‘het gezicht’ van de coach. Ook vindt niet iedereen het gemakkelijk om zijn gedachten, gevoelens en ideeën schriftelijk onder woorden te brengen.


Voor alle vormen van online coaching geldt het voordeel dat u niet hoeft te reizen voor contact met de coach. Dit bespaart tijd en geld.


Bron: Anne Ribbers en Alexander Waringa, E-coaching. Direct aan de slag met het nieuwe coachen  (Boom uitgevers Amsterdam, 2012)
 

E-coaching heeft veel voordelen
Ontdek wat u kunt bereiken met e-coaching