070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Job crafting


Duurzame inzetbaarheid is een urgent onderwerp voor organisaties. Job crafting is hierbij een belangrijke bouwsteen, zeker voor ouder wordende werknemers.

 

De beroepsbevolking vergrijst en oudere werknemers vormen een steeds groter deel van uw personeelsbestand. Tegelijkertijd stijgt de pensioenleeftijd en moeten oudere medewerkers langer doorwerken. Hoe kunt u als organisatie deze werknemers motiveren en verzuim voorkomen?

Job crafting sluit aan bij de motieven van oudere werknemers
Uit onderzoek blijkt dat voor ervaren werkers werkmotieven als promotie maken of een beloning ontvangen, minder belangrijk worden. Daarvoor in de plaats komen intrinsieke motieven: iets bereiken, verschillende vaardigheden gebruiken, mensen helpen en kennis overdragen. Sommige oudere medewerkers proberen meer autonomie te scheppen of taken naar zich toe te trekken waardoor ze betekenisvolle relaties kunnen opbouwen. Ook kijken ze waar ze anderen kunnen begeleiden om zo bij te dragen aan de maatschappij. Zonder het te weten, zijn oudere werknemers aan het job craften. 

Job crafting: winst voor werknemer én werkgever
Job crafting is een vorm van proactief gedrag. Medewerkers nemen zelf het initiatief om kleine veranderingen in hun baan aan te brengen, zodat deze beter aansluit bij hun eigen capaciteiten en interesses. Het is een waarderende aanpak: medewerkers leren hoe ze het plezier in hun werk kunnen optimaliseren door te ‘sleutelen’ aan zichzelf in hun werk. Het bevorderen van werkplezier is niet alleen ‘plezierig’ voor de medewerker. Onderzoek laat zien dat job crafting leidt tot: 

  • een betere match tussen de persoon en de baan
  • meer bevlogenheid
  • bredere inzetbaarheid én
  • betere werkprestaties van werknemers.
     

Waarom job crafting cruciaal is voor oudere werknemers
In een traditionele benadering ontwerpt het management van een organisatie top-down de functies en zoekt daar geschikte medewerkers bij. Als mensen ouder worden, veranderen motieven en capaciteiten. Vaak ontstaat een misfit tussen de baan en de persoon: ze passen niet meer optimaal bij elkaar. Taken worden routine en saai.
Job crafting is een individuele, bottom-up benadering die volgens onderzoek het meest geschikt is bij oudere medewerkers. Zij hebben vaak lange ervaring in hun baan en de organisatie en veel kennis over eigen interesses en capaciteiten. 
Door hun baan te blijven aanpassen aan veranderingen in capaciteiten en interesses wordt de fit tussen baan en persoon hersteld. Ervaren werknemers voelen een grotere psychologische uitdaging en kunnen en willen langer doorwerken.

Hoe ondersteun ik u bij job crafting voor oudere medewerkers?
Door tientallen jaren verschillende functies te vervullen binnen de overheid ken ik de ins en outs van de ambtelijke werkvloer. Mijn trainings- en coachingsprogramma’s worden bovendien gevoed door uitgebreide kennis van en ervaring met oudere werknemers. De afgelopen jaren begeleidde ik meer dan duizend ervaren ambtenaren, zowel individueel als in groepen.
Graag zet ik uw organisatie op het goede spoor om job crafting voor uw medewerkers succesvol in te zetten. Ik bied u:

  • introductieworkshops om kennis te maken met het onderwerp. Deze kunnen worden gegeven aan bijvoorbeeld bestuur of management, HR-functionarissen of leden van de ondernemingsraad;
  • een traject op maat binnen uw organisatie, waarbij groepen medewerkers een job craftingstraject doorlopen. Job crafting is een individueel proces, maar het instrument inzetten voor groepen medewerkers is heel effectief;
  • individuele trajecten om een medewerker intensief te ondersteunen bij het toepassen van job crafting in zijn of haar werk.
Bent u benieuwd hoe job crafting uw organisatie ondersteunt?
Gebruik mijn kennis en ervaring