070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

40 loopbaantips voor 40+'ers


Van u wordt verwacht dat u gedurende uw hele loopbaan goed inzetbaar bent en blijft. Maak daarom werk van uw loopbaan.
 

Hoe bewust bent u zich van uw omgeving?
De omgeving waarin u werkt, zowel de mensen als de zaken, is een belangrijke factor voor uw werkplezier.

1. Ga na welke externe factoren in een werkomgeving belangrijk voor u zijn
Denk aan aspecten als: een eigen werkruimte, vaste werktijden, zelfstandig of in een groep, gezelligheid, zakelijkheid, al dan niet onder toezicht werken, in een gebouw of in de buitenlucht, veel reizen.

2. Breng in beeld wat u aantrekt in een baan
Wilt u veel vrijheid om uw werk in te delen, intellectuele uitdaging, specialistisch werk of vindt u het leuk om leiding te geven? Gaat het u om dingen regelen, denkwerk, werk met maatschappelijke relevantie of zoekt u werk waarin u zich persoonlijk kunt ontwikkelen?

3. Maak verbinding met uw omgeving
De kans is groot dat u meer tijd doorbrengt met uw collega’s dan met uw partner. Kijk wat u voor ze kunt betekenen. Wat vindt u leuk om te doen en vinden anderen een ramp?

4. Zorg voor balans tussen werk en privé
Hoe is het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid? Ook al werkt u in een perfect passende omgeving, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Kijk kritisch naar uw gezondheid, motivatie, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling.

5. Ontwikkel uw netwerk
Houd de contacten met uw omgeving up to date. Als u al een tijd werkt, is de kans groot dat uw netwerk aan het verouderen is. Breid uw netwerk uit, vernieuw het. Zoek vooral mensen op die anders zijn dan u – daar kunt u veel van leren.

Welk gedrag helpt u verder?
Veel ervaren werknemers hanteren - meestal onbewust - een bepaald gedragspatroon. Het helpt om zicht te krijgen op uw eigen patroon.

6. Maak voor uzelf duidelijk welk gedrag u van huis uit mee kreeg
Gedrag is deels genetisch bepaald. Beschrijf van elk gezinslid enkele karakteristieken. Waar ligt de verbinding met uw eigen gedrag?
 

7. Ontdek wat er speelt in de onderlaag van conflicten
Kies uit het verleden twee situaties waarin u onenigheid had of in problemen kwam. Wat speelde er? Kijk daar eens van een afstandje naar en doorgrond het patroon. Wat deed u? Wat dacht u? Wat zeggen deze situaties over u? Hoe bent u deze vervelende situaties te boven gekomen? Waar was u dapper? Hoe ging u verder?

8. Kies welk aangeleerd gedrag u wilt behouden
Tijdens de kinderjaren is u heel wat ingeprent. Wat mocht u niet? Wat moest u doen? En daarna: welk gedrag past nog steeds bij u? Welk gedrag houdt u gevangen en wilt u loslaten?
 


Wat zijn uw kwaliteiten?
Als u nog veel jaren wilt (of moet) blijven werken, is het essentieel om te weten waar u goed in bent en plezier aan beleeft.

9. Kijk waar anderen uw hulp voor inschakelen
Wat vragen anderen altijd aan u? Waarover willen ze heel graag uw advies? Blijkbaar ligt daar een kwaliteit van u.

10. Wees u bewust van uw aangeboren talenten
Wat krijgt u ‘cadeau’, terwijl anderen er veel moeite voor doen?

11. Let op wat anderen in u bewonderen
Vraag collega’s, uw leidinggevende, ouders, partner, kinderen, vrienden: ‘Wat bewonder je het meest in mij?’
Waarvoor krijgt u altijd een goede beoordeling?

12. Ontdek wat anderen uw grootste talent vinden
Vraag eens aan drie mensen in uw omgeving (dat kan per e-mail, maar ook in een persoonlijk gesprek): ‘Waarin ben ik heel erg goed?’

13. Maak gebruik van uw (levens)ervaring
Door ervaring leerde u omgaan met verschillende soorten situaties. Ga na wat u leerde over menselijke verhoudingen. Wat hebt u hier dagelijks aan? Hoe kunt u uw ervaringen het beste gebruiken?

14. Blijf reflecteren
Ga periodiek na wie u bent, waarin u goed bent en waar uw ambities liggen. Aarzel niet om op basis van dit soort inzichten uw loopbaan een nieuwe wending te geven. Door te blijven reflecteren, blijft u in staat om zelf richting te geven aan uw loopbaan, datgene te blijven doen waar u goed in bent en wat u energie geeft.

Wilt u aan de slag met deze loopbaantips?
Maak het uzelf gemakkelijk

Wat zit er in uw binnenkant?
In uw binnenkant heeft u persoonlijke waarden en overtuigingen. Waarden zijn belangrijke persoonlijke opvattingen. Denk aan naastenliefde, integriteit of duurzaamheid. Overtuigingen zijn vaststaande meningen, bijvoorbeeld: ‘Ik vind dat iedereen een sociale dienstplicht zou moeten vervullen’.

15. Zoek de zaken op die u het belangrijkste vindt
Kijk bij deze zaken eens een laagje dieper. Wat maakt dat ze voor u belangrijk zijn? Het antwoord op die vraag geeft u de verbinding naar uw persoonlijke waarden.

16. Onderzoek wat u van uw huidige werk niet wilt missen
Dit is blijkbaar belangrijk voor u. Kijk in welke andere omgeving u dit ook tegenkomt.

17. Wees u bewust van uw negatieve overtuigingen
Denkt u wel eens: ‘Dat kan ik niet’, of: ‘Ik ben vast te oud om nog iets nieuws te leren’? Als u zich hiervan bewust bent, is dat de eerste stap naar verandering. Maak die overtuigingen lichter en gun uzelf de ruimte om fouten te maken en nieuwe dingen te leren.

18. Omschrijf uw drijfveren
Neem een situatie waarbij u dacht: ‘Dit is fantastisch!’ Wat maakte dat u er zo blij of gelukkig van werd? Deed u iets waar u heel erg goed in bent en veel plezier aan beleefde? Deed u iets waarvan u dacht dat u dit niet kon? Waren het bijzondere mensen met wie u samen was? Zat het geluksgevoel in de omgeving? Deze momenten zeggen veel over uw drijfveren of over de omgeving die hierbij past.

Wie bent u?
Inzicht in wie u bent, is een uitstekend handvat voor het werken aan uw loopbaan.

19. Sta stil bij de moeilijkste keuze in uw leven
Wat maakte het moeilijk? Wat waren uw overwegingen bij het kiezen? Waar haalde u moed vandaan?

20. Omschrijf uzelf als een symbool
Als u zichzelf zou beschrijven als een symbool, wat kiest u dan? Waarom?

21. Vertel waar u trots op bent
Op welke actie of welk resultaat bent u trots? Wat maakt dat u zich hierover trots voelt? Wat moest u overwinnen?

22. Kijk naar de rode draad in uw loopbaan
Wat komt steeds terug, bijvoorbeeld in functies, werkgebied of werkgevers?

23. Stap eens in de schoenen van een ander
Kijk naar uzelf vanuit de positie van een buitenstaander. Bent u iemand die meer bezig is met het verleden dan met het heden of de toekomst? Of ziet u een fris en fruitig iemand, die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen? Iemand die bereid is te experimenteren en te leren?
 


Waar doet u het allemaal voor?
Wat wilt u bereiken in uw leven, in uw werk? Wat is uw verlangen, uw liefste wens? Wat is uw missie?

24. Omschrijf wat zo belangrijk is dat u dit in elk geval in uw leven gedaan wilt hebben
Stel dat u nog maar één jaar te leven hebt. Wat gaat u dan doen? Zou u andere dingen doen dan u nu doet? Welke actie onderneemt u als eerste?

25. Kijk naar wie of wat u ontroert
Wie of wat raakt u? Welke behoefte in u wordt hierdoor gevoed?

26. Bedenk wat u stoort in de wereld
Waar windt u zich over op? Wat wilt u bijdragen om deze zaken te veranderen?

27. Onderzoek welk werk u zou doen, ook al wordt u er niet voor betaald
Neem deze tip serieus en ga eens dromen. Kijk in uw hart en u weet het. In het antwoord ligt uw missie verborgen.

28. Benoem wat u wilt veranderen
Als u helder hebt wat u wilt veranderen, kunt u zich met meer focus hierop richten. Dat helpt u om vol te houden.

Wat gaat u doen om echt werk te maken van uw loopbaan?
U hebt niet zomaar belangstelling voor deze tips – er speelt iets in uw loopbaan of werk dat de aanleiding is. Goed dat u de tips leest. Maar: lezen, mooie plannen maken en goede voornemens hebben, krijgt pas waarde als u er iets mee doet.

29. Omschrijf het doel van uw plannen
Wat wilt u ermee bereiken? Omschrijf het doel zo concreet mogelijk.

30. Visualiseer uw einddoel en richt u daarop
Hoe voelt u zich als uw wens in vervulling is gegaan? Blijf benoemen waarom u dat doel graag wilt bereiken. Houd die drijfveren voor ogen.

31. Zet de eerste, kleine stap
Als uw doel te groot lijkt, breng dan kleine, overzichtelijke deelstappen aan. Verbind termijnen aan elke stap.

32. Neem uzelf serieus
Blijft u trouw aan uzelf, ook als dingen anders gaan dan gepland? Zonder inzet zal er niets lukken.
 

Wilt u aan de slag met deze loopbaantips?
Maak het uzelf gemakkelijk

Een paar dingen die u absoluut niet moet doen …

33. Afwachten totdat de nood aan de man is
Wacht niet totdat uw functie wordt opgeheven of uw organisatie niet meer bestaat. Dan staat u onder stress vanwege tijdsdruk. Bovendien hebt u dan ook nog het verdriet of de boosheid over deze opgelegde verandering.

34. Te streng zijn voor uzelf
U bent onderweg, naar een doel dat misschien nog niet helemaal duidelijk is. Gun uzelf de ruimte om af en toe een time-out te nemen. Juist rust kan u energie geven om verder te gaan.

35. Aandacht en tijd geven aan wat niet te veranderen is
De arbeidsmarkt is niet erg vriendelijk voor ervaren (oudere) werkers. Die beelden zijn er, hoe onterecht ook. Door erover te mopperen, veranderen ze niet. Wees liever een goede leeftijdsambassadeur! Ga uit van uw eigen kracht.

36. Vasthouden aan het bekende en vertrouwde
De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Stilstand is achteruitgang. Als u achterop raakt, wordt uw werk er vast niet leuker op. Bijblijven is in uw eigen belang.

37. Uw huidige situatie rooskleuriger bekijken dan deze is
Als de veranderstress toeneemt, bent u geneigd uw oude situatie niet realistisch te zien. Trap niet in de val om daarom maar alles bij het oude te laten. Stel uzelf vragen als: Wat kost het me als ik de oude situatie in stand houd? Wat kan ik bereiken als ik me niet gevangen laat houden in deze situatie? Wie kan ik worden als ik die oude situatie durf los te laten?

38. Een vast dienstverband als zaligmakend zien
Tegenwoordig is een vast dienstverband, ook in de publieke sector, niet meer vanzelfsprekend. Organisaties worden opgeheven, taken worden ergens anders ondergebracht. Ontleen uw zekerheid aan uw toegevoegde waarde. Als u die hebt, zult u in wat voor dienstverband dan ook succesvol zijn.

39. Een altijd groeiend salaris verwachten
Ga er niet automatisch vanuit dat u altijd in uw salaris blijft groeien. Wat hebt u te bieden? Is dat voor de huidige arbeidsmarkt interessant? Zorg dat u van waarde bent (en blijft) voor een werkgever.

40. I want it all and I want it now!
Zoveel tips en zo weinig tijd? Wil niet alles tegelijk; anders is de kans groot dat u ‘verdwaalt’. Zorg daarom dat u stapsgewijs met deze tips aan de slag gaat.

Welke tips gaat u meteen toepassen? Veel succes!
 

Wilt u aan de slag met deze loopbaantips?
Maak het uzelf gemakkelijk