070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Professionaliteit


Iedereen mag zich trainer of coach noemen – het zijn geen beschermde titels. Juist daarom vind ik het belangrijk om te vermelden dat u in mijn geval met een professional te maken hebt.
 

Aangesloten bij beroepsverenigingen
Zowel voor training als coaching ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging:

  • erkend NOBTRA-trainer®: Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA; aansluitnummer 12198);
  • gediplomeerd coach: Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO; aansluitnummer 5056). Sinds 1 januari 2024 ben ik aangesloten als nestor coach.

Als gecertificeerd e-coach level II ben ik te vinden in het International eCoach & eCounselor Register (registratienummer 2017468).

Ik werk volgens de ethische gedragscodes van de beroepsverenigingen. De gedragscodes (NOBTRA, NOBCO) hanteren als uitgangspunt: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Als u klachten heeft over mijn handelen of nalaten, werkt het het beste als u dit zo snel mogelijk met mij bespreekt. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging.

Gevolgde vakopleidingen
Mijn opleidingen tot trainer en tot coach volgde ik bij de Trainers Academie. Beide opleidingen zijn erkend door de beroepsverenigingen en kennen het predicaat Registeropleiding van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs. Na het succesvol afronden van de opleidingen ben ik opgenomen in het Abituriëntenregister van deze stichting (registratienummers 72053 en 72314). De Trainers Academie behaalt jaar in, jaar uit de hoogste beoordelingsscores van Cedeo, de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.
Mijn opleidingen tot e-coach volgde ik bij het Coach College de Baak.


Vakkennis up to date
Elk jaar volg ik nascholingscursussen en -trainingen om mijn vakkennis bij te houden en te vergroten. In mijn LinkedIn-profiel ziet u welke dit zijn. Daarnaast ben ik lid van een intervisiegroep voor coaches, in welke groep we praktijkvragen bespreken. Met veel plezier houd ik mijn vakliteratuur bij en volg actuele ontwikkelingen via nieuwsbrieven en netwerkcontacten.

Professionele training en coaching begint met één druk op de knop
Maak vrijblijvend kennis