Logo Ervaren Ambtenaren Training & Coaching

Vakmanschap

 

   


Beroepsverenigingen
Zowel voor training als coaching ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging:
• erkend NOBTRA-trainer®, aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA; aansluitnummer 12198); 
• gediplomeerd coach, aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO; aansluitnummer 5056).   
Ik werk volgens de ethische gedragscodes van deze verenigingen. Beide gedragscodes (NOBTRANOBCO) hanteren als uitgangspunt: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.  
Als u klachten heeft over mijn handelen of nalaten, werkt het het beste als u dit zo snel mogelijk met mij bespreekt. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging.
Ik ben gecertificeerd e-coach level II en te vinden in het International eCoach & eCounselor Register (registratienummer 2017468).

Opleiding
Mijn opleidingen tot trainer en tot coach volgde ik bij de Trainers Academie. Beide opleidingen zijn erkend door de beroepsverenigingen en kennen het predicaat Registeropleiding van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs. Na het succesvol afronden van de opleidingen ben ik opgenomen in het Abituriëntenregister van deze stiching (registratienummers 72053 en 72314). 
De Trainers Academie behaalt jaar in, jaar uit de hoogste beoordelingsscores van Cedeo, de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.
Mijn opleidingen tot e-coach volgde ik bij het Europees Instituut. Lees het interview over mijn ervaringen met deze opleidingen.

Nascholing
Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om mijn vakkennis te vergroten. In mijn LinkedIn-profiel kunt u zien welke dit zijn. 
Daarnaast ben ik lid van een intervisiegroep voor coaches, in welke groep we praktijkvragen bespreken.
Met veel plezier houd ik mijn vakliteratuur bij en volg actuele ontwikkelingen via nieuwsbrieven en netwerkcontacten.