Logo Ervaren Ambtenaren Training & Coaching

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website evenals op alle informatie die op of door middel van deze website wordt aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op deze website verstrekte informatie, garandeer ik niet dat deze informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Ervaren Ambtenaren Training & Coaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Gerelateerde websites
Deze website bevat links naar andere websites, die niet door mij worden beheerd of onder mijn zeggenschap staan. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door mij. Ik ben niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij mij of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal aan mij beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na mijn voorafgaande toestemming.

Ik behoud mij het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.