Logo Ervaren Ambtenaren Training & Coaching

FAQ (Frequently Asked Questions)


Wat is coaching?
Coaching is een vorm van professionele begeleiding. De basis is een gelijkwaardige relatie tussen de coachklant die iets wil veranderen of onderzoeken en de coach die hierbij ondersteunt. De coachvraag en de door de coachklant gekozen doelen staan centraal.
Als coach zet ik mijn kennis en ervaring in om u zo goed mogelijk te begeleiden. Van u verwacht ik dat u met een open mind het coachtraject tegmoet treedt en inspanning levert om dit te laten slagen
Ik ga ervan uit dat u zelf het beste weet wat goed voor u is en dat u, op basis van uw eigen afweging, kiest wat u wilt.
  
Wat is er nodig om coaching te laten slagen?
Om coaching succesvol aan te kunnen gaan, zult u bereid moeten zijn uzelf (figuurlijk) bloot te geven. Soms betekent dit dat u er niet aan ontkomt om de confrontatie met uzelf aan te gaan.
Coaching kost u tijd en moeite – u moet er iets voor doen. Voor coaching moet u (mentaal) fit zijn en bereid zijn uzelf te ontwikkelen. Deze bereidheid om te leren, is essentieel. Eén ding is zeker: het zal u energie kosten, maar ook nieuwe energie opleveren!

Wat is het verschil tussen coaching en andere soorten van ondersteuning?
Een psycholoog richt zich sterk op het verleden. Hij/zij 'graaft' net zolang tot duidelijk is waar uw overtuiging of belemmering vandaan komt. Als coach richt ik mij vooral op het nu en de toekomst. Waar staat u nu en waar wilt u naartoe - dat zijn de twee vragen die de basis vormen van een coachtraject.
Een adviseur vertelt u dat hij de oplossing voor u heeft. Als coach reik ik geen inzichten of adviezen aan. Mijn ondersteuning is erop gericht u het meest passende antwoord op uw vraag te laten ontdekken. Daarna geven we samen vorm aan de praktische manier om uw antwoord realiteit te laten worden..

Waarom zijn er werkafspraken?
Een coachrelatie heeft als basis wederzijdse vrijwilligheid. Dat betekent niet dat coachen en gecoacht worden vrijblijvend is. Vooraf maken we een aantal afspraken, bijvoorbeeld over het resultaat, de rol van coach en coachklant, ieders verantwoordelijkheid en de werkwijze. Daarnaast leggen we enkele zakelijke aspecten (zoals frequentie en kosten) vast. Dit alles wordt geregeld in een coachcontracht dat beide partijen ondertekenen.

Hebt u andere vragen? Ik beantwoord ze graag.

 

 


► Foto: Gerd Altmann