Logo Ervaren Ambtenaren Training & Coaching

FAQ (Frequently Asked Questions)


Wat is coaching?
Coaching is een vorm van professionele begeleiding. De basis is een gelijkwaardige relatie tussen de coachee die leert en de coach die ondersteunt. De coachvraag en de door de coachee gekozen doelen staan centraal.
Als coach zet ik mijn kennis en ervaring in om u in uw ontwikkelproces zo goed mogelijk te begeleiden. Van u als coachee verwacht ik dat u met een open mind het coachtraject tegmoet treedt en inspanning levert om dit te laten slagen
Ik ga ervan uit dat u zelf het beste weet wat goed voor u is en dat u zelf, op basis van uw eigen afweging, kunt beslissen wat u wilt. Als gevolg daarvan bent u ook zelf verantwoordelijk voor de keuze die u maakt en als persoon aanspreekbaar op uw gedrag.  

Wat gebeurt er tijdens een coachtraject?
Om succesvol een coachtraject aan te kunnen gaan, zult u bereid moeten zijn om uzelf bloot te geven. Om de confrontatie met uzelf aan te gaan. Om tijd en moeite in een coachtraject te steken en er dus iets voor te doen. Voor coaching moet u (mentaal) fit zijn en bereid zijn om uzelf te ontwikkelen. Deze bereidheid om te leren, is essentieel. Eén ding is zeker: het zal u energie kosten, maar ook nieuwe energie opleveren.

Wat is het verschil tussen coaching en andere soorten van ondersteuning?
Een psycholoog richt zich sterk op het verleden. Hij/zij 'graaft' net zolang tot duidelijk is waar uw overtuiging of belemmering vandaan komt. Als coach richt ik mij vooral op het nu en de toekomst. Waar staat u nu en waar wilt u naartoe - dat zijn de twee vragen die de basis vormen van een coachtraject.
Een adviseur vertelt u dat hij de oplossing voor u heeft. Als coach reik ik geen inzichten of adviezen aan. Ik laat u de voor u beste oplossing voor uw vraag ontdekken. Mijn ondersteuning richt zich op het vormgeven en uitvoeren van uw oplossing.

Waarom zijn er werkafspraken?
Een coachrelatie ga je aan op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Maar dat betekent niet dat coachen en gecoacht worden vrijblijvend is. Vooraf maken we een aantal afspraken, bijvoorbeeld over het resultaat, de rol van coach en coachee, ieders verantwoordelijkheid en de werkwijze. Daarnaast leggen we enkele zakelijke aspecten (zoals frequentie en kosten) vast.

 


► Foto: Gerd Altmann